91035358021

با ما تمـاس بگیرید

شرکت های بزرگ و کوچک به عنوان راهی برای تبلیغ به بروشور نیاز دارند. بروشور یک روش مختصر برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تشویق مردم برای خرید محصولات و خدمات می باشد. بروشور یک ابزار فروش و بازاریابی ملموس و معتبر است .

یک بروشور دارای چهار هدف است
اطلاعات: معمولا از بروشور برای اطلاع دادن به مشتریان خود، در مورد شرکت استفاده می شود. این اطلاعات مربوط به محصول یا خدماتی است که شرکت شما ارائه می دهد.

تبلیغات: یک بروشور ابزار تبلیغاتی مهمی است که به طور قابل توجهی به شما اجازه می دهد یک یا چند محصول یا خدمات را تبلیغ کنید.

شناسایی: بروشور باعث می شود که شرکت شما به طور خودکار شناسایی شود و شان و اعتبار کسب و کار را نشان می‌دهد.

آموزشی: بروشور، نحوه استفاده صحیح، بهره برداری و کاربرد یک موضوع خاص را به مخاطبان انتقال می دهد.

بروشور موفق باید نتیجه تعامل این 4 هدف باشد، در غیر این صورت موثر نخواهد بود. شاید یکی از آن ها بیشتر از دیگری برجسته باشد، اما این نباید بر طراحی بروشور تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر شرکت شما یک محصول جدید را راه اندازی کرده و تصمیم دارد که یک بروشور طراحی شده به این منظور ایجاد کند، هدفی که در بروشور شما برجسته خواهد بود، تبلیغاتی می باشد.

یک بروشور زمانی که حرفه ای طراحی شده باشد می تواند یک سرمایه گذاری مناسب باشد و اعتبار و اهداف شرکت را بهبود بخشد در صورتی که یک بروشور ضعیف تمام اعتباراتی را که می توانید کسب کنید از بین می برد.

 

بروشور

چاپ بروشور

بروشور سایز A3

بروشور

چـاپ بروشـور سایز A3
تحریر 80 گرم سایز 40×29
گلاسه 135 سایز 42×29.7
چاپ تمام رنگی
بصورت 2 لت و 3 لت

بروشور سایز A4

بروشور

چـاپ بروشـور سایز A4
سایز فایل 29×20
انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
چاپ تمام رنگی
بصورت 2 لت و 3 لت

بروشور سایز A5

بروشور

چـاپ بروشـور سایز A5
سایز فایل 14.5×20
انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
چاپ تمام رنگی
بصورت 2 لت و 3 لت

بروشور سایز B5

بروشور

چـاپ بروشـور سایز B5
سایز فایل 24×17
انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
چاپ تمام رنگی
بصورت 2 لت و 3 لت

بروشور سایز خاص

بروشور دو لت مربع 14.4

بروشور

چاپ بروشور 2 لت مربع
سایز باز 29×14.4
سایز بسته 14.5×14.4
گلاسه 300 گرم تمام رنگی
با روکش و بدون روکش

بروشور دو لت مربع 19

بروشور

چاپ بروشور 2 لت مربع
سایز باز 38×19
سایز بسته 19×19
گلاسه 300 گرم تمام رنگی
با روکش و بدون روکش

بروشور 3 لت مربع 13

بروشور

چـاپ بروشـور سایز A5
سایز فایل 14.5×20
انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
چاپ تمام رنگی
بصورت 2 لت و 3 لت

بروشور 3 لت مربع 16​

بروشور

چـاپ بروشـور سایز B5
سایز فایل 24×17
انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
چاپ تمام رنگی
بصورت 2 لت و 3 لت

بروشور 2 لت 14.4*20

بروشور

چـاپ بروشـور سایز B5
سایز فایل 24×17
انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
چاپ تمام رنگی
بصورت 2 لت و 3 لت