91035358021

با ما تمـاس بگیرید

یکی از سندهای تجاری رایج فاکتورها هستندکه استفاده از ان ها امروزه بسیار زیاد است.فاکتورها توسط فروشنده برای فرد خریدار صادر می شود و در فاکتورها نوع اقلام خریداری شده ،تعداد ان ها و قیمتی که طرفین توافق می کنند،نوشته می شوند.این فاکتورها ثابت می کند خریدار از فروشنده چه اقلامی را در چه تاریخی ،به چه تعدادی و قیمتی خریداری کرده است.فاکتورها از دیدفروشنده فاکتور فروش و از دید خریدار فاکتور خرید هستند.

در دادگاه از جمله عادی ترین مطالباتی که وجود دارد ،مطالبات حاصل از اسناد عادی است. فاکتورها نیز نمونه ای از همین اسناد عادی اند فاکتورها از لحاظ صادر شدن به دو دسته تقسیم می شوند.دسته اول فاکتورهایی هستند که به صورت رسمی صادر می شوند دلیل این رسمیت هم این است که به تایید اداره مالیات می رسند.اما مقدار زیادی از فاکتورها به صورت غیر رسمی صادر می شوندو حداکثر چیزی که در این فاکتورها دیده می شود نیز همان امضای خریدار و فروشنده است.

– فاکتورهای فروش معمولا شامل موارد زیر است:

– اطلاعات تماس

– شماره سریال فاکتور و تاریخ

– شرح کالا یا خدمات ارائه شده

– شرایط پرداخت

– مبلغ کل

 

 

 

فاکتور

چاپ فاکتور کاربن دار ، کاربن لس یا NCR

فاکتور کاربن دار یا کاربن لس به دسته ای از فاکتورها گفته میشود که خود برگه های فاکتور دارای کاربن می باشد و دیگر نیازی به قرار دادن کاربن در بین برگه های فاکتور نیست. این فاکتورها بصورت 2 برگی، 3 برگی و چهاربرگی چاپ و صحافی میشود. چاپ فاکتورها بصورت تکرنگ مشکی یا سورمه ای، 2رنگ مشکی و قرمز وینستونی و یا تمام رنگی انجام میشود. هزینه های اعلام شده در زیر به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد. چاپ فاکتور در سایزهای A3 ، B4 ، A4 ، B5 ، A5 ، B6 ، A6 انجام میشود. کاغذ کاربن دار یا همان NCR نوعی کاغذ خارجی است که برگ رو سفید و برگه های زیرین رنگی است و تمام برگه های رو و زیر 60 گرم است.

 

فاکتور کاربن‌دار تک رنگ مشکی

فاکتور

کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
انواع سایز A6 تا A3
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

فاکتور کاربن‌دار تک رنگ سورمه‌ای

فاکتور

کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
انواع سایز A6 تا A3
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 10 روز کاری

فاکتور کاربن‌دار 2 رنگ مشکی قرمز

فاکتور

کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
انواع سایز A6 تا A3
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 10 روز کاری

فاکتور کاربن‌دار فوری

فاکتور

کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
سایز A5 و A4
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 5 روز کاری

فاکتور کاربن‌دار رنگی

فاکتور

کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
انواع سایز A6 تا A3
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

قبض تکرنگ مشکی کاربن دار 10*21

فاکتور

کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
سایز 10×21
3000، 6000 و 9000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

چاپ فاکتور تحریر و الوان

فاکتور تحریر و الوان به دسته ای از فاکتورها گفته میشود که باید خودتان کاربن در بین صفحات فاکتور قرار دهید . این فاکتورها بصورت 2 برگی، 3 برگی و چهاربرگی چاپ و صحافی میشود. چاپ فاکتورها بصورت تکرنگ مشکی یا سورمه ای، 2رنگ مشکی و قرمز وینستونی و یا تمام رنگی انجام میشود. هزینه های اعلام شده در زیر به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد. چاپ فاکتور در سایزهای A3 ، B4 ، A4 ، B5 ، A5 ، B6 ، A6 انجام میشود. کاغذ رویی این فاکتور تحریر خارجی 70 گرم سفید و کاغذهای زیرین الوان (رنگی) 60 گرم ایرانی می باشد. در بین خدمات زیر یک نوع فاکتور مخصوص پرینتر نیز وجود دارد که برگ رویی آن تحریر خارجی 80 گرم سفید و برگه های زیر الوان 80 گرم ایرانی است. از این فاکتور میتوان به راحتی در پرینتر استفاده کرد و گزینه بسیار مناسبی جهت چاپ فاکتور رسمی دارایی نیز می باشد.

 

فاکتور تحریر و الوان تکرنگ مشکی

فاکتور

کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
انواع سایز A6 تا A3
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

فاکتور تحریر و الوان دو رنگ

فاکتور

کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
انواع سایز A6 تا A3
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 10 روز کاری

فاکتور تحریر و الوان رنگی

فاکتور

کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
انواع سایز A6 تا A3
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

فاکتور مخصوص پرینتر

فاکتور

کاغذ تحریر 80 خارجی و الوان 80 گرم ایرانی
سایز A4 / چاپ تکرنگ مشکی
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

قبض تک برگی تحریر 10*21

فاکتور

کاغذ تحریر 70 خارجی
سایز 10×21
3000، 6000 و 9000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

قبض چند برگی تحریر 10*21

فاکتور

کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
سایز 10×21 تکرنگ مشکی
3000، 6000 و 9000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

چاپ فاکتور تک برگی تحریر تمام رنگی

فاکتور تحریر تک برگی تمام رنگی

فاکتور

کاغذ تحریر 80 خارجی
انواع سایز A6 تا A3
1000، 2000 و 5000 شماره
دسته های 50 شماره ای
زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

فاکتور رسمی دارایی به نوعی از فاکتور گفته میشود که مورد تائید اداره دارایی است. این فاکتور اصولا بصورت افقی در سایز A4 چاپ و صحافی میشود. در بالای فاکتور مشخصات شرکت فروشنده خدمات و در زیر آن مشخصات شرکت خریدار وجود دارد. فاکتور رسمی دارایی دارای یک طرح ثابت و ارائه شده از طرف خودشان می باشد که میتوانید از لینک روبرو دانلود و مشخصات شرکت خود را جهت چاپ روی طرح تکمیل نمائید.